Naslov:

Zakon o spremembi Zakona o socialnem varstvu - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/12/2012

Klasifikacijska številka:

00711-5/2012/8

Seja:

22. Redna sejaII.-3Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu – nujni postopek

EVA:

2012-2611-0049


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc