Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah - Sklep vlade
Nosilec:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/31/2012

Klasifikacijska številka:

00729-5/2012/4

Seja:

16. Redna sejaII.-3Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah – nujni postopek

EVA:

2012-2430-0020


DZSklepVlade.doc