Naslov:

Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MPJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/22/2014

Šifra dokumenta:

00730-1/2013/13

EVA:

2012-2030-0070

Vsebina:

PIS2012-2030--0070.docPIS2012-2030--0070.doc

PIS2012-2030--0070p1.docPIS2012-2030--0070p1.doc