Naslov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Dopis DZ- ratifikacija
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/06/2012

Šifra dokumenta:

00724-25/2012/5

EVA:

2012-1811-0031

Vsebina:

DZ Ratifikacija.docDZ Ratifikacija.doc - rat. 1.28.doc

Sporazum