Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/12/2012

Klasifikacijska številka:

00711-7/2012/10

Seja:

33. Redna sejaII.-5Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti – prva obravnava (KP: NE, DPV: DA)

EVA:

2012-2611-0008


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc