Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/21/2014

Šifra dokumenta:

00728-62/2012/10

EVA:

2012-2330-0011

Vsebina:

PIS2012-2330-0011.docPIS2012-2330-0011.doc

PIS2012-2330-0011p1.docPIS2012-2330-0011p1.doc