Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma - Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/28/2012

Klasifikacijska številka:

00726-19/2012/4

Seja:

20. Redna sejaII.-12Predlog zakona o spremembah Zakona o spodbujanju razvoja turizma – skrajšani postopek

EVA:

2012-2130-0018


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc