Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - Sklep vlade
Nosilec:

MPJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/12/2012

Klasifikacijska številka:

00730-33/2012/7

Seja:

33. Redna sejaII.-7APredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij – skrajšani postopek (KP: NE, DPV: NE)

EVA:

2012-2030-0006


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc