Naslov:

Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije - Sklep vlade
Nosilec:

MIZKS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/02/2013

Klasifikacijska številka:

00727-20/2012/3

Seja:

39. Redna sejaII/8Predlog soglasja k Tarifi za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

EVA:

2012-3330-0111


SklepVlade.docSklepVlade.doc