Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - Dopis DZ - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MIZKS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/25/2012

Šifra dokumenta:

00727-14/2012/10

EVA:

2012-3330-0100

Vsebina:

DZSkrajsaniPostopek.docDZSkrajsaniPostopek.doc - pred. zak. 7.doc