Naslov:

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 - Dopis DZ - Zipro
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/10/2012

Šifra dokumenta:

00712-59/2012/7

EVA:

2012-1611-0003

Vsebina:

DZNujniPostopek.docDZNujniPostopek.docZIPRO.docZIPRO.doc