Naslov:

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/10/2012

Klasifikacijska številka:

00712-59/2012/5

Seja:

32. Redna sejaII.-3BPredlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – nujni postopek

EVA:

2012-1611-0003


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc