Naslov:

Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/21/2014

Šifra dokumenta:

00729-17/2013/8

EVA:

2013-2430-0019

Vsebina:

PIS2012-2430-0019.docPIS2012-2430-0019.doc