Naslov:

Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020 - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/21/2013

Klasifikacijska številka:

12200-1/2013/5

Seja:

51. Redna seja1.1Predlog resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020

EVA:

2012-2611-0066


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc

Priloga:
- 1.1.resolucija.doc