Naslov:

Zakon o nalogah in pooblastilih policije - Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije - prva obravnava
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

08/27/2012

Datum objave na spletu:

08/28/2012

Šifra dokumenta:

00717-8/2012/1

EVA:

2012-1711-0006- ZNPP_27812.doc
- ZNPP_27812.pdf
- ePodpisIzvoz.xml


Osnutki podzakonskih aktov
- stroški.doc
carina.doc - carina.doc
orožje.doc - orožje.doc
prepoved približ.doc - prepoved približ.doc
prostori za pridrž.doc - prostori za pridrž.doc
varnostno preverj.doc - varnostno preverj.doc
varovanje os.doc - varovanje os.doc
evidence.doc - evidence.doc
poligraf.doc - poligraf.doc
pritožbe.doc - pritožbe.doc