Naslov:

Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00729-16/2012/8

EVA:

2012-2430-0012

Vsebina:

PIS2012-2430-0012.docPIS2012-2430-0012.doc