Naslov:

Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica - Hudo - (PIS) Predpis z obrazložitvijo




Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/21/2014

Šifra dokumenta:

00729-40/2012/10

EVA:

2012-2430-0173

Vsebina:

PIS2012-2430-0173.docPIS2012-2430-0173.doc

PIS2012-2430-0173p1.jpegPIS2012-2430-0173p1.jpeg