Naslov:

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih - Sklep vlade
Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

08/30/2012

Klasifikacijska številka:

00728-38/2012/13

Seja:

27. Redna sejaII.-3Predlog zakona o fitofarmacevtskih sredstvih – prva obravnava

EVA:

2012-2330-0198


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc