Naslov:

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj - Sklep vlade
Nosilec:

Meh Srečko

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/20/2012

Klasifikacijska številka:

00702-2/2012/7

Seja:

2. Redna sejaII.-4Predlog mnenja o Predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 400 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj

EVA:

2011-1211-0112


DZSklepVlade.doc