Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - Sklep vlade
Nosilec:

MIZKS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/29/2012

Klasifikacijska številka:

00727-14/2012/20

Seja:

39. Redna seja1.38Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu

EVA:

2012-3330-0100


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc