Naslov:

Zakon o organiziranosti in delu v policiji - Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/26/2012

Klasifikacijska številka:

00717-7/2012/22

Seja:

30. Redna sejaII.-8Predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji – prva obravnava (KP: DA, DPV: DA)

EVA:

2012-1711-0007


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc