Naslov:

Ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/16/2012

Klasifikacijska številka:

00000-3/2012/5

Seja:

5. Redna sejaII.-2Predlog za začetek postopka za spremembo 148. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2012-1611-0041


DZSklepVlade.doc