Naslov:

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/31/2014

Šifra dokumenta:

00728-47/2013/8

EVA:

2013-2330-0158

Vsebina:

PIS2013-2330-0158.docPIS2013-2330-0158.docPIS2013-2330-0158p1.docPIS2013-2330-0158p1.doc