Naslov:

Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00729-22/2013/11

EVA:

2012-2430-0005

Vsebina:

PIS2012-2430-0005.docPIS2012-2430-0005.doc