Naslov:

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih - Besedilo izdane uredbe
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/21/2014

Šifra dokumenta:

00728-5/2014/6

EVA:

2013-2330-0164

Vsebina:

Uredba: - 2013-2330-0164.doc

Priloge k uredbi: - 2013-2330-0164-p.doc