Naslov:

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/27/2014

Klasifikacijska številka:

00711-3/2014/7

Seja:

51. Redna seja1.2Predlog uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

EVA:

2013-2611-0036


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf