Naslov:

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/26/2014

Klasifikacijska številka:

00712-14/2014/5

Seja:

140. Dopisna seja1Predlog uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

EVA:

2014-1611-0034


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf