Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/31/2014

Šifra dokumenta:

00729-37/2013/9

EVA:

2013-2430-0090

Vsebina:

PIS2013-2430-0090.docPIS2013-2430-0090.doc