Naslov:

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/31/2014

Šifra dokumenta:

00729-30/2013/8

EVA:

2013-2430-0083

Vsebina:

PIS2013-2430-0083.docPIS2013-2430-0083.doc