Naslov:

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje - Popravek gradiva št. 1 - Predlog uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:

06/26/2014

Datum objave na spletu:

06/27/2014

Šifra dokumenta:

00728-33/2014/4

EVA:

2013-2330-0137


Popravek gradiva št. 1
Popr1.doc - Popr1.docPopr1.pdf - Popr1.pdf

Čistopis gradiva
VG_novo.doc - VG_novo.docVG_novo.pdf - VG_novo.pdf

Besedilo uredbe - lektorirano
Uredba_lektorirana.doc - Uredba_lektorirana.doc
Uredba_lektorirana.pdf - Uredba_lektorirana.pdf

Priloge
PR1.doc - PR1.docPR2.doc - PR2.docPR3.doc - PR3.doc

ePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml