Naslov:

Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena - Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Odloka o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena
Predlagatelj:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/17/2014

Šifra dokumenta:

00716-14/2014/9

EVA:

2013-3340-0025

Vsebina:

Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       17.6.2014 11:02:14
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mk/MK/GOV@SVN
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo

2014-01-1802-2001-01-1593-npb2.doc2014-01-1802-2001-01-1593-npb2.doc