Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa - Sklep vlade
Nosilec:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/31/2013

Klasifikacijska številka:

00729-28/2013/5

Seja:

11. Redna seja6APredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – skrajšani postopek

EVA:

2013-2430-0047


ZakonSklep.docZakonSklep.doc

Priloga:
zakon 2.6a.DOC