Naslov:

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/24/2013

Klasifikacijska številka:

00711-14/2013/9

Seja:

30. Redna sejaII.-2Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – prva obravnava

EVA:

2013-2611-0072


ZakonSklep.docZakonSklep.doc
Priloga:
- zakon.doc