Naslov:

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu - Predlog zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu - prva obravnava
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:

12/30/2013

Datum objave na spletu:

01/10/2014

Šifra dokumenta:

00729-68/2013/3

EVA:

2012-2430-0137
- VG_ZDGRS_30.12.2013.doc
ZGeod.pdf
ZGeod.zip - ZGeod.zip

Osnutki podzakonskih aktov:
Min_pravilnikKK.doc - Min_pravilnikKK.doc
Min_PravilnikTOPO5.zip - Min_PravilnikTOPO5.zip
Min_PravilnikREZI.doc - Min_PravilnikREZI.doc
Min_PravilnikZPDPKS.doc - Min_PravilnikZPDPKS.doc
Min_PravilnikZPDZ.doc - Min_PravilnikZPDZ.doc
Uredba_DKS_dop.doc - Uredba_DKS_dop.doc
Uredba_dvojezična.doc - Uredba_dvojezična.doc
Min_PravilnikTOPO5.doc