Naslov:

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/07/2014

Šifra dokumenta:

00726-29/2013/9

EVA:

2013-2130-0052

Vsebina:

PIS2013-2130-0052.docPIS2013-2130-0052.doc