Naslov:

Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce - Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/18/2014

Klasifikacijska številka:

00726-6/2014/4

Seja:

55. Redna seja1.1Predlog uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce

EVA:

2014-2130-0020


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf