Naslov:

Zakon o slovenskem državnem holdingu - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/17/2013

Klasifikacijska številka:

00712-51/2013/18

Seja:

78. Dopisna seja1Predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu – prva obravnava (dopolnjeno besedilo)

EVA:

2013-1611-0087


ZakonSklep.docZakonSklep.doc
Priloga:
- SDH.doc