Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/28/2014

Šifra dokumenta:

00729-1/2014/10

EVA:

2013-2430-0104

Vsebina:

PIS2013-2430-0104.docPIS2013-2430-0104.doc