Naslov:

Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije - Sklep vlade
Nosilec:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/25/2014

Klasifikacijska številka:

00729-26/2014/4

Seja:

67. Redna seja7Predlog uredbe o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije

EVA:

2014-2430-0063


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf