Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji - prva obravnava - Dopis DZ- prva obravnava
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/29/2013

Šifra dokumenta:

00717-25/2013/4

EVA:

2013-1711-0057

Vsebina:

DZPrvaObravnava.docDZPrvaObravnava.doc
Priloga:
zakon 3.doczakon 3.doc