Naslov:

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - Sklep vlade
Nosilec:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/22/2014

Klasifikacijska številka:

00729-15/2014/20

Seja:

59. Redna seja1CPredlog uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

EVA:

2014-2430-0045


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf