Naslov:

Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce - Besedilo izdane uredbe
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/18/2014

Šifra dokumenta:

00726-6/2014/7

EVA:

2014-2130-0020

Vsebina:

Uredba: - 2014-2130-0020.doc


Prilogi 1 in 2: 2014-2130-0020p.doc

 2014-2130-0020.doc_podpisano.pdf