Naslov:

Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije - Besedilo izdane uredbe
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/25/2014

Šifra dokumenta:

00729-26/2014/7

EVA:

2014-2430-0063

Vsebina:

- 67sv4.doc

Priloga: - 67sv4P.doc
 67sv4.doc_podpisano.pdf