Naslov:

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje - Sklep vlade
Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/07/2014

Klasifikacijska številka:

00728-33/2014/21

Seja:

142. Dopisna seja1Predlog uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2013-2330-0137


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf