Naslov:

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih - Sklep vlade
Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/20/2014

Klasifikacijska številka:

00728-5/2014/3

Seja:

46. Redna seja1.2Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

EVA:

2013-2330-0164


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf