Naslov:

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/29/2013

Šifra dokumenta:

00728-60/2013/9

EVA:

2012-2330-0220

Vsebina:

PIS2012-2330-0220.docPIS2012-2330-0220.docPIS2012-2330-0220p1.docPIS2012-2330-0220p1.docPIS2012-2330-0220p2.pdfPIS2012-2330-0220p2.pdf