Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/10/2014

Šifra dokumenta:

00720-1/2014/12

EVA:

2013-2030-0090

Vsebina:

PIS2013-2030-0090.docPIS2013-2030-0090.docPIS2013-2030-0090p1.docPIS2013-2030-0090p1.doc