Naslov:

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/31/2014

Šifra dokumenta:

00729-52/2013/9

EVA:

2013-2430-0035

Vsebina:

PIS2013-2430-0035.docPIS2013-2430-0035.doc