Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - Sklep vlade
Nosilec:

MIZS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/25/2014

Klasifikacijska številka:

00727-6/2014/5

Seja:

56. Redna sejaII.-7Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – skrajšani postopek

EVA:

2013-3330-0148


ZakonSklep.docZakonSklep.doc
Priloga:

epodpis.doc

 ZakonSklep.doc_podpisano.pdf