Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji - prva obravnava - Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/29/2013

Klasifikacijska številka:

00717-25/2013/3

Seja:

19. Redna sejaII.-3Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji – prva obravnava

EVA:

2013-1711-0057


ZakonSklep.docZakonSklep.doc
Priloga:
zakon 3.doc